Poslijediplomski studiji

objavljeno: 11. 10. 2017.
Obavijest
Mostar, 09. listopada 2017. god.     O B A V I J E S T   Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima...
objavljeno: 10. 10. 2017.
Natječaj za Fulbright Visiting Scholar Program za akademsku 2018-2019. godinu
Veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu je otvorilo natječaj za Fulbright Visiting Scholar Program za akademsku 2018./2019. godinu. Ovaj program akademske mobilnosti namijenjen je...
objavljeno: 09. 10. 2017.
Sažetak doktorskog rada
Fatima Ribić SUVREMENI TRENDOVI U EUROPSKOJ DISTRIBUTIVNOJ TRGOVINI I NJIHOV UTJECAJ NA TRGOVINSKU DJELATNOST BRČKO DISTRIKTA BiH SAŽETAK Velike društvene i demografske...
objavljeno: 09. 10. 2017.
Sažetak doktorskog rada
Fatima Ribić SUVREMENI TRENDOVI U EUROPSKOJ DISTRIBUTIVNOJ TRGOVINI I NJIHOV UTJECAJ NA TRGOVINSKU DJELATNOST BRČKO DISTRIKTA BiH SAŽETAK Velike društvene i demografske...
objavljeno: 09. 10. 2017.
Sažetak doktorskog rada
Mr. sc. JASMIN HUŠIĆ ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU, REGULIRANJE I FUNKCIONIRANJE OPĆINA KAO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SAŽETAK...

Stranice